วัตถุประสงค์ของการจัด การประกวด Miss Scuba Thailand
เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวดำน้ำของเอเชีย
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและท่องเที่ยวดำน้ำ
เพื่อสนับสนุนให้กีฬาดำน้ำเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น
เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งดำน้ำไทย ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และเป็นสื่อในการอนุรักษ์แหล่งดำน้ำไทย

หลักฐานในการสมัคร 
Application
ใบสมัคร Miss Scuba Thailand

1. ใบสมัคร Miss Scuba Thailand
2. ภาพถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ติดที่ใบสมัคร
3. ภาพถ่ายสี ขนาด 4 x 6 นิ้ว จำนวน 1 ใบ แนบใบสมัคร
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย

ส่งใบสมัคร และ หลักฐานในการสมัคร มาที่

Water World BKK
16 Asoke Court F2B Sukhumvit 21 Klongtoey Nua Wattana Bangkok 10110 Thailand

วงเล็บมุมซอง ( ใบสมัคร Miss Scuba Thailand 2013 )
 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

> มีทักษะในการสื่อสารทั้ง ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
> มีสัญชาติไทย โดยเกิดในประเทศไทย หรือ ได้รับการเปลี่ยนสัญชาติเป็นสัญชาติไทยแล้ว
> เพศหญิงโดยกำเนิด
> มีส่วนสูง ไม่ต่ำกว่า 162 เซนติเมตร
> มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร และ ไม่เกิน 26 ปี
> มีบุคลิกดี กิริยาท่าทางดี มีความรอบรู้ มนุษย์สัมพันธ์ดี
> เป็นโสด
> ไม่เคยทีประวัติทางอาชญากรรม หรือ ประกอบอาชีพผิดกฏหมาย
> มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า
> มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
> มีที่พักอาศัยในประเทศไทย
> สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
> ไม่มีสัญญาข้อผู้มัด ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการประกวด Miss Scuba Thailand / Miss Scuba International


กฏกติกาในการประกวด

ผู้ที่ได้รางวัลทุกท่าน ต้องพร้อมที่จะไปประกวด และ ทำกิจกรรมกับ Miss Scuba Thailand และ Miss Scuba International ถ้าไม่สามารถไปได้ จะไม่ได้รับการคัดเลือก และ ต้องมอบของรางวัล และ ตำแหน่งให้ลำดับถัดไป ผู้เข้าประกวดทุกท่าน ทราบถึงการถ่ายทำ บันทึกเทป ของการประกวด เพื่อสามารถนำไปเผยแพร่ สื่อต่างๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงสื่อ อีเลคโทรนิค ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

ของรางวัล

รางวัลที่ 1 > ผลิตภัณฑ์จาก CANON + ผลิตภัณฑ์จาก GULL 1 เซท + นาฬิกา CAVENAGO 1 เรือน รวมมูลค่า 100,000 บาท
รางวัลที่ 2 > ผลิตภัณฑ์จาก CANON + ผลิตภัณฑ์จาก GULL 1 เซท รวมมูลค่า 50,000 บาท
รางวัลที่ 3 > ผลิตภัณฑ์จาก CANON รวมมูลค่า 30,000 บาท

ตารางกิจกรรม Miss Scuba Thailand 2013 / 2556
วันที่
กิจกรรม
1 มกราคม 2556
เปิดรับสมัคร Miss Scuba Thailand 2013 ทางไปรษณีย์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
รวมภาพกิจกรรม
ผู้เข้า ประกวด Miss Scuba Thailand
ผู้ให้การสนุบสนุน
ทีมวีดิโอ / พรีเซน สนับสนุน

ทีมช่างภาพ สนับสนุน


ติดต่อ / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้จัดโครงการประกวด
Miss Scuba Thailand

tel : 085 834 7560
missscubathailand@hotmail.com

Interview - Miss Scuba Thailand
Shuttahphapis ( Shute ) Kanchanapannip
Miss SCUBA Thailand 2011

Miss SCUBA International 2011 เป็น ความประทับใจครั้งยิ่งใหญ่ ในเรื่องของ กิจกรรม ในการประกวด ที่เคยสัมผัสมา เลยค่ะ เพราะ เวทีนี้ เป็นเวทีระดับ เอเชียตะวันออก ซึ่งผู้ร่วมประกวดนั้น มาจาก หลายประเทศ และเราไม่ได้แข่งสวยกันอย่างเดียว ที่เวทีนี้ ต้องเก่งและ มีความรัก ในธรรมชาติและทำเพื่อส่วนรวมได้จริงๆ เพราะทุกกิจกรรมเป็น การปฏิบัติจริง ทุกคำถาม จากความรู้และความใส่ใจ จริง ในการอยู่ร่วมกับ บุคลากร ในการ ร่วมมือ ทุกๆ ด้านมีผลต่อเรา ประทับใจในความ รักโลก รักการดำน้ำ ของการจัดให้มีการประกวด ในทุกๆ ด้าน เลยจริงๆค่ะ ถึงแม้ว่าการประกวดที่ผ่านมาจะ มีกิจกรรมเยอะมาก สำหรับฉัฏฐ์ แล้ว คิดว่า ถูกต้องที่สุดเพราะจุดประสงค์การค้นหา Miss SCUBA นั้นเพื่อตอบสนอง โลกใบนี้ให้ อยู่กับเรา จริงๆ การประกวดนี้ ควร เริ่มจัดเป็นเป็นโรงเรียน หรือหลักสูตรเพื่อมนุษย์รุ่นหลังเลยด้วยซ้ำค่ะ

Miss SCUBA International 2011 is a great place in the event of a contest that I never heard this stage because the stage is level. East Asia. The candidates who come from many countries and we do not race it is only at this stage is good and loving in nature and do not really common. Because all activities. Practically every question of knowledge and awareness in the people living in the areas that affect us. I love to stay in the black water of the contests in every aspect of it really, even though the contest is over. I have much luck here simply because I think the purpose was to meet Miss SCUBA search the world to live with this contest, we really should be classified as a school. Or after the course to go with it.
Tipawan ( Tip ) Wangmanow
Miss SCUBA Thailand 2011

อย่างแรกเลยประทับใจกับการได้พบเพื่อนใหม่ๆ ทั้ง 4 ชาติด้วยกัน ทั้ง จีน ฮ่องกง มาเลเซีย และอินโดนีเซีย เราได้แลกเปลี่ยนความรู้หลายๆอย่าง ทั้งทัศนคติ ความคิด อะไรหลายๆ อย่างกับเพื่อนๆ และประทับใจทีมงาน Miss SCUBA International 2019 ทุกคนค่ะ ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี แม้เราจะพูดจีนไม่ได้เหมือนชาติอื่นๆ แต่ว่าเราก็พูดภาษาอังกฤษและพยายามสื่อสารกันได้เป็นอย่างดีค่ะ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ การได้ไปดำน้ำที่สิปาดัน ซึ่งได้ชื่อว่าติดอันดับ 10 เกาะในการดำน้ำด้วย และจำกัดคนในการดำน้ำในแต่ละปี พอพวกเราได้ไป เลยประทับใจมากๆ สวยจริงๆค่ะ รวมถึงทุกๆ ที่ด้วยค่ะ สวยมากๆ อยากให้ทุกคนได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองเลยล่ะค่ะ เพราะเล่ายังไงก็เล่าไม่หมด

At first I was impressed with their new friends across the four nations with China, Hong Kong, Malaysia and Indonesia. We have lots of knowledge, attitudes and ideas, lots of things with your friends. Miss SCUBA International 2019 and an impressive team of people I take care of us as well. Even if we say China is not like other nations. I was trying to speak English and I communicated very well. But what is not broken. To dive at Sipadan. The island was named Top 10 in the black water. And limits in the water each year. I have to. I was really very nice to me wherever I wanted everyone to see with my own eyes anyway. I Told also Told you that.

Jamie Lola Capoeira
Miss SCUBA Thailand 2012
Miss SCUBA International 2012
Miss Marine Conservation 2012

 

Miss Scuba Thailand on NET
 
 
 
 

Miss Scuba Thailand 2012 Final Round from View Wide on Vimeo.

   
ติดตามการ Update ข่าวกิจกรรมได้ที่นี่
 

Organized by
Co-located by
Support by